Om NR

Om Norsk Råvare


Norsk Råvare er et privat eid selskap som tilbyr løsninger på vanskelig omsettelige avfalls- og rejektfraksjoner.  Vi søker derfor bevisst samarbeidspartnere som fokuserer på gode utsorterings- og materialgjenvinningsløsninger. 


Tilegnelse av posisjoner innen volumfraksjoner som matavfall, restavfall og returtre tas etter økonomisk- og logistikkmessig strategiske hensyn. Her benytter vi oss av et stort nettverk for blant annet anlegg innen biogass og energigjenvinning, dette for å sette opp det beste tilbud til våre kunder.  Ved levering tilbyr vi full åpenhet om våre material- og energigjenvinningsløsninger.


Aktivt arbeid med markedsanalyse og kompetanseheving gjør Norsk Råvare i stand til å være i forkant med nye måter å behandle fraksjoner, samt bygge god og fleksibel logistikk. 


Nesten all forskningsdata tilsier at de beste miljø- og gjenvinningsløsningene gir også den beste totaløkonomien.Vår besøks- og forretningsadresse:

Trondheimsveien 184, 0570 Oslo

epost: post@norskravare.noNRAS er også med i offentlige anbud:


Nylig tildelte kontrakter:

- Mottak og gjennvinning av ikke brennbart restavfall og lettere forurensede masser fra REN

- Transport og behandling av restavfall fra Kongsberg kommune

- Transport og behandling av våtorganisk fra Maren kommuneservice AS

- Henting og behandling av restavfall fra husholdning og næring fra IØR IKS

- Transport, mottak og sluttbehandling av restavfall Esval Miljøpark

- Transport og behandling av matavfall fra Bærum kommune

- Containerhold, transport og behandling av ikke brennbart fra Asker kommune

- Containerhold, transport og behandling av gips fra Asker kommune

- Containerhold, transport og behandling av ikke brennbart fra Bærum kommune

- Transport og behandling av gips fra Bærum kommune

- Containerhold, transport og behandling av gips fra Sirkula IKS

- Transport og behandling av impregnert trevirke fra HRA AS

- Transport og behandling av restavfall og asbest fra RfD IKS' gjenvinningsstasjoner

- Mottak av rene masser fra VAV i Oslo kommune

- Transport og behandling av matavfall fra Mjøsanlegget AS

- Mottak av asbest fra Renovasjonsetaten i Oslo kommune

- Behandling av impregnert trevirke og matavfall fra IRMAT AS

- Transport og sluttbehandlingen av  matavfall fra ROAF IKS

Aktiviteter/ Nyheter


Norsk Råvare ansetter

Vi ønsker Jørgen Leirvik og Steinar Kåsin velkommen som nye medarbeidere i Norsk Råvare AS.


Norsk Råvare er ISO sertifisert etter ISO standardene:


ISO 9001 og ISO 14001


Norsk Råvare flyttet i 2017 inn i nye lokaler i  Trondheimsveien 184. Alle kontormøbler som vi benytter er brukte.


Strategisk samarbeid med Hellik Teigen AS. Siden selskapets oppstart har Norsk Råvare jobbet tett med Hellik Teigen for å videreutvikle deres drop- og restfraksjoner. Dette er en avfallsrelatert portefølje på ca.

40 000 tonn per år. Sammen med Hellik Teigen søker vi å bli best på miljø. Det betyr et mål på så høy materialgjenvinningsgrad som mulig.


Norsk Råvare er godkjent av Grønt Punkt til å drive handel med plastfraksjoner.Norsk Råvare har kredittrating på


AAA fra Bisnode 

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS