Kontakt

Ansatte

Odd-Håkon Andresen

Driftssjef / COO

 

Mob: +47 488 65 732Joachim Markstøl

Forretningsutvikler/ CLO


Mob:   +47 951 82 989Jens Martin Thorsen

Daglig leder/ CEO

Markedssjef / CMO

 

Mob:  +47 411 47 037Jørgen Leirvik

Kontoradministrasjon/ Controller 


Mob:  +47 917 23 721Steinar Kåsin

Logistikkutvikler/ Markedsutvikler 


Mob:  +47 913 00 432Cathrine Campbell Engelstad

Administrasjonsmedarbeider


Mob:  +47 904 13 376
Odd-Håkon har over 20 år i bransjen. Han er tidligere distribusjonssjef i Norsk Gjenvinning (Veolia Miljø) Oslo avdeling.

Han var også logistikk- og porteføljekoordinator i Avfallshandel AS, og har jobbet som  logistikkmegler for Cordinator Logistics AS.


Han har et brennende engasjement for videreutvikling og profesjonalisering av bransjen.


Joachim er siviløkonom fra University of Colorado (Boulder) og har  en master i internasjonal ledelse fra BI. Han har 14 års bransjeerfaring. Før dette ledet han et Lokal Agenda 21 forum, og mener denne bransjen er en av få han kunne ha jobbet med basert på sitt holistiske miljøsyn.


Joachim kommer fra  prosjektlederstillinger i Avfallshandel AS og Norsk Gjenvinning Downstream.

Jens Martin er diplomeksportmarkedsfører fra BI, NMH og NTU (Singapore), og har over 15 år i bransjen. Han var prosjektleder, forretningsutvikler og regionssjef i inn og utland for Avfallshandel AS.


Jens Martin jobber med utvikling av nye løsninger for tungt omsettelig avfall, samt volum avfallsfraksjoner som matavfall, trevirke, lettfraksjoner og restavfall.


Jørgen jobber som logistikkbestiller og -controller. Kommer tidligere fra utdanningssektoren der han jobbet mange år. Jørgen er veldig god med tall, samt å planlegge og gjennomføre prosjekter med mange variabler. 


Hans oppgaver i Norsk Råvare omhandler logistikkbestilling, kvalitetssikring, controller, eksportsøknadsbehandling og fakturering.


Steinar har 11 års bransjeerfaring, blant annet som markeds- og logistikkleder for Klemetsrudanlegget AS/ Fortum Oslo Varme AS. Han har betydelig logistikkerfaring gjennom roller som distribusjonsansvar for Posten Norge AS og Bama-Gruppen AS.


Etter et pauseår som næringsrådgiver for Ås kommune, der han jobbet med kommunes næringsstrategi og nettverksoppfølgning, er han tilbake i bransjen som han liker best. Hans fagområder hos oss omhandler både markeds- og logistikktjenester med spesielt fokus på impregnert trevirke.


Steinar har mastergrad fra Ålborg Universitet i ESST, samt BA i kultur og samfunnsfag. 

Cathrine har 10 års erfaring innen medlemsutvikling og administrasjon innen organisasjonarbeid. Før det har hun jobbet i forskjellige stillinger innen handel, kjøp og salg. Hun skal bidra med miljørapporter, ISO oppfølging, eksporttillatelser, fakturering og annet administrativt.

 

Hun er ny i denne bransjen og ser avfallsbransjen som en av de viktigste i sitt bidrag til det grønne skiftet.
Norsk Råvare AS       

Org.nr. NO 812 189 492 MVA     


Forretningsadresse:

Trondheimsveien 184, 0570 Oslo


Besøksadresse:

Trondheimsveien 184, 0570 Oslo


epost:

post@norskravare.no


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS