Hjem

FoU-aktiviteter

Godt fundamenterte miljø- og gjenvinningsløsninger sikrer din bedrift en mer lønnsom og mer bærekraftig fremtid.


Vi hjelper deg å identifisere gode skattefunn- og FoU-prosjekter


Strategiske samarbeidspartnere, som Hellik Teigen AS, Skrotfrag AB, Collicare Logistics AS og Nortransport AS skaper et sterkt og kreativt fagmiljø.


Alle ansatte har gjennomført kursing i transport og behandling av farlig avfall.


Norsk Råvare er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og 14001 standardene. 

Din logistikkpartner

Norsk Råvare håndterer all aktivitet mellom avfallsbesitter, myndighetene og optimal gjenvinningsløsning


"Vi søker optimale prosesseringsløsninger, og setter dette sammen med gode og fleksible logistikkløsninger. Dessuten tar vi hånd om nødvendig papirarbeid, og rapporterer til kunde og  myndigheter. NR er en one-stop-shop for  gode gjenvinningsløsninger."

Odd -Håkon Andresen
Norsk Råvare har en kredittrating på AAA (høyeste kredittverdighet)!

Norsk Råvare er et privateid selskap som utnytter og videreutvikler ressursene som finnes iboende i avfallet