Hjem

FoU-aktiviteter

Godt fundamenterte miljø- og gjenvinningsløsninger sikrer din bedrift en mer lønnsom og mer bærekraftig fremtid.


Vi hjelper deg å identifisere gode skattefunn- og FoU-prosjekter


Strategiske samarbeidspartnere, som Hellik Teigen AS, Nortransport AS og Sortera Materials AB skaper et sterkt og kreativt fagmiljø.


Alle ansatte har gjennomført kursing i transport og behandling av farlig avfall.


Høsten 2018 gjennomførte med hjelp fra Kiwa Teknologisk Insititutt Sertifisering AS en kvalitets- og miljøsertifisering etter ISO 9001 og 14001 standardene av vår virksomhet.

Din logistikkpartner

Norsk Råvare håndterer all aktivitet mellom avfallsbesitter, myndighetene og optimal gjenvinningsløsning


"Vi søker optimale prosesseringsløsninger, og setter dette sammen med gode og fleksible logistikkløsninger. Dessuten tar vi hånd om nødvendig papirarbeid, og rapporterer til kunde og  myndigheter. NR er en one-stop-shop for  gode gjenvinningsløsninger."

Odd -Håkon Andresen
Norsk Råvare har en kredittrating på AAA (høyeste kredittverdighet)!

Norsk Råvare er et privateid selskap som utnytter og videreutvikler ressursene som finnes iboende i avfallet vårt