Om NR

Om Norsk Råvare


Norsk Råvare er et privat eid selskap som tilbyr løsninger på vanskelig omsettelige avfalls- og rejektfraksjoner.  Vi søker derfor bevisst samarbeidspartnere som fokuserer på gode utsorterings- og materialgjenvinningsløsninger. 


Tilegnelse av posisjoner innen volumfraksjoner som matavfall, restavfall og returtre tas etter økonomisk- og logistikkmessig strategiske hensyn. Her benytter vi oss av et stort nettverk for blant annet anlegg innen biogass og energigjenvinning, dette for å sette opp det beste tilbud til våre kunder.  Ved levering tilbyr vi full åpenhet om våre material- og energigjenvinningsløsninger.


Aktivt arbeid med markedsanalyse og kompetanseheving gjør Norsk Råvare i stand til å være i forkant med nye måter å behandle fraksjoner, samt bygge god og fleksibel logistikk. 


Vi tror på at de beste miljø- og gjenvinningsløsningene gir også de beste resultatene; miljømessig og økonomisk.Vår besøks- og forretningsadresse:


Trondheimsveien 184, 0570 Oslo

epost: post@norskravare.noAktiviteter/ Nyheter


Norsk Råvare ansetter

Vi ønsker Jørgen Leirvik og Steinar Kåsin velkommen som nye medarbeidere i Norsk Råvare AS.


Norsk Råvare er ISO sertifisert etter ISO standardene:


ISO 9001 og ISO 14001


Norsk Råvare flyttet i 2017 til lokaler i  Trondheimsveien 184. Alle kontormøbler som vi benytter er gjenbrukte.


Strategisk samarbeid med Hellik Teigen AS. Siden selskapets oppstart har Norsk Råvare jobbet tett med Hellik Teigen for å videreutvikle deres drop- og restfraksjoner. Dette er en avfallsrelatert portefølje på ca.

40 000 tonn per år. Sammen med Hellik Teigen søker vi å bli best på miljø. Det betyr et mål på så høy materialgjenvinningsgrad som mulig.


Norsk Råvare er godkjent av Grønt Punkt til å drive handel med plastfraksjoner.Norsk Råvare har kredittrating på


AAA fra Bisnode